e-car.lv
close

T: +371 20857777

E: info@e-car.lv

LV
EN
car-rental

Rīcība ceļu satiksmes negadījuma situācijā

Kad iestājies apdrošināšanas gadījums

Pārliecinieties, ka ceļu satiksmes negadījuma vieta ir droša

Ieslēdziet avārijas signālgaismas un gabarītlukturus. Gadījumā, ja nestrādā avārijas signālgaismas, vai ir slikti redzamības apstākļi, uz ceļa ir jānovieto avārijas trijstūris (25m no automašīnas apdzīvotā vietā, vai 50m no automašīnas ārpus apdzīvotas vietas virzienā pret lielākā riska zonu). Nepietiekamas redzamības apstākļos un diennakts tumšajā laikā jāuzvelk gaismu atstarojoša veste.

Pirmā palīdzība

Ja ceļu satiksmes negadījuma rezultātā ir cietušie, kuriem nepieciešama palīdzība, nekavējoties par to informējiet Glābšanas dienestu (vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs “112“). Norādiet precīzu ceļu satiksmes negadījuma atrašanās vietu un ievainojumu raksturu. Savas kompetences robežās, sniedziet pirmo palīdzību cietušajiem, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar Glābšanas dienestu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta personā. Rūpējieties par savu un līdzcilvēku drošību.

Nemainiet automašīnas atrašanās vietu pirms Valsts policijas ierašanās un ceļu satiksmes negadījuma noformēšanas.

Informējiet Glābšanas dienestu (vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs “112“) Valsts policijas personā, ja:

  • ceļu satiksmes negadījumā iesaistītās puses nav vienisprātis attiecībā uz to, kurš ir vainīgs;
  • kādai no ceļu satiksmes negadījumā iesaistītajām pusēm ir novērojama alkoholisko dzērienu, narkotisko vai psihotropo vielu lietošanas ietekme;
  • iesaistīto transportlīdzekļu vai to vadītāju dokumenti nav kārtībā;
  • ceļu satiksmes negadījumā ir nodarīti bojājumi trešās personas mantai;
  • ceļu satiksmes negadījumā ir cietušie;
  • kāda no ceļu satiksmes negadījumā iesaistītajām pusēm ir velobraucējs, vai gājējs, pat tad, ja tā nav guvusi ievainojumus;
  • nav cietušo, taču nav iespējams patstāvīgi novērst drošības un apdraudējuma riskus apkārtējai videi un satiksmes dalībniekiem;
  • ir notikusi sadursme ar lielu meža dzīvnieku.

Novērtējiet ceļu satiksmes negadījuma apstākļus un saglabājiet pierādījumus

Ja iespējams, fiksējiet ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu identifikācijas datus, kā arī iesaistīto personu un aculiecinieku vārdus, uzvārdus un adreses. Priekšlaicīgi neuzņemieties savu vainu un atbildību (to novērtēs kompetentās iestādes). Nepametiet ceļu satiksmes negadījuma vietu bez saskaņošanas ar Valsts policiju. Aizpildiet dokumentus par ceļu satiksmes negadījumu un nosūtiet tos E-CAR 24 stundu laikā.

Informējiet E-CAR atbildīgo darbinieku (tālr. nr. +371 20857777)

Sekojiet E-CAR atbildīgā darbinieka norādēm.

Gadījumā, ja E-CAR atbildīgo darbinieku nav iespējams sazvanīt un E-CAR auto nomas automašīna nav braukšanas kārtībā:

  • informējiet Toyota Eurocare (Latvijā tālr. nr, +371 80004488, ārvalstīs tālr. nr. +371 67819711). Sekojiet Toyota Eurocare pārstāvja norādēm, t.sk. par E-CAR auto nomas automašīnas evakuāciju uz tuvāko Toyota oficiālā dīlera autorizēto servisu;
  • informējiet/reģistrējiet apdrošināšanas gadījumu AAS “BTA Baltic Insurance Company” (tālr. nr. +371 26121212). Sekojiet apdrošināšanas kompānijas pārstāvja norādēm.